تحقيق رشته برق و الکترونیک با عنوان مبدل های نوری جریان

تحقيق رشته برق و الکترونیک با عنوان مبدل های نوری جریان

تحقيق رشته برق و الکترونیک با عنوان مبدل های نوری جریان

تحقيق رشته برق و الکترونیک با عنوان مبدل های نوری جریان درفرمت ورد 20 صفحه قابل ويرايش

چند سال اخير پيشرفت فن­آوري نوري بسيار چشمگير بوده است، به طوري كه اين فن­آوري در رشته­هاي مختلف علوم و مهندسي وارد گرديده است. مهندسي برق از اين قاعده مستثني نبوده و امروزه در سطح جهان به خوبي از دستاوردهاي اين فن­آوري در صنعت برق استفاده مي­شود، به گونه­اي كه بسياري از ادوات ساخته شده مراحل تحقيقاتي خود را پشت سر گذارده و به مرحله كاربرد صنعتي رسيده­اند.[1,2]

 

اگر آغاز گسترش صنعتي تجهيزات نوري اندازه گر يي جريان به دهة 60و 70 ميلادي نسبت داده شود، اين تجهيزات عمر نزديك به 40 ساله دارند ودر اين دوران به صورت بسيار مطلوبي گسترش يافته اند، به صورتي كه هم اكنون نمونه هاي متفاوتي از آنها به صورت صنعتي موجود است كه نیازمندي هاي يك تجهيز اندازه گیري جريان را برآورده مي كنند .[5] اوج عملکرد های CT  نوري بعد از سال 2000 بوده است و در طي ده سال گذشته نمونه هاي متفاوتي صنعتي شده و همچنين در پست هاي فشارقوي نصب شده اند . برخي از شركت ها مدعي 15 سال تجربة موفق كار با اين تجهيزات هستند [8]. امروزه تلاش عمده، در حوزه هاي كاهش قيمت وهمچنين شناسايي كامل رفتار اين تجهيزات متمركز است. براي هر دو اين موارد نياز به مطالعات آزمايشگاهي الزامي است. براي شناسايي عملكرد اين تجهيزات ، عوامل ايجاد خطا در آن ها و راه كارهاي مقابله با آن ها نياز به ، مطالعات آزمايشگاهي است

 روش هاي نوري اندازه گيري جريان امروزه گسترش قا بل توجهي يافته اند به گونه اي كه در برخي از كاربردها به عنوان بهترين گزينه مطرح هستند. لزوم تحقيقات بر روي اين تجهيزات و تدوين تكنولوژي مربوط به آن ها مشخص است.[9,10]

در ميان كاربردهاي مختلف، مي­توان به استفاده از اين فن­آوري در اندازه­گيري ، تعيين منطقه بروز خطا در سيستم­هاي برقي و ايجاد ارتباطات و مخابرات در شبكه برق اشاره نمود. اين مقاله به بررسي روش­هاي مختلف اندازه­گيري جريان به طريقۀ نوري در سيستم­هاي فشار قوي و ذكر اصول عملكرد هر روش مي­پردازد.

یک [1] OCT می تواند یک خروجي نوري و ديجيتال فراهم كند و هماهنگي اين خروجي ها با رله های ديجيتال امروزي ازمزاياي يك تجهيز نوري اندازه گر يي جريان است. اين موضوع و توجه ويژه به شبكه هاي هوشمند كه نياز به تعداد زيادسیگينال هاي ديجيتال جريان و ولتاژ از نقاط مختلف شبكه دارند سبب شده است که  OCT  به عنوان يك گزینه  كم هزینه تر نسبت به ترانسفورماتور اندازه گیری جريان سنتي مورد توجه قرار بگيرد.[6]


[1] Optical Current Transducer

چند سال اخير پيشرفت فن­آوري نوري بسيار چشمگير بوده است، به طوري كه اين فن­آوري در رشته­هاي مختلف علوم و مهندسي وارد گرديده است. مهندسي برق از اين قاعده مستثني نبوده و امروزه در سطح جهان به خوبي از دستاوردهاي اين فن­آوري در صنعت برق استفاده مي­شود، به گونه­اي كه بسياري از ادوات ساخته شده مراحل تحقيقاتي خود را پشت سر گذارده و به مرحله كاربرد صنعتي رسيده­اند.[1,2]

 

اگر آغاز گسترش صنعتي تجهيزات نوري اندازه گر يي جريان به دهة 60و 70 ميلادي نسبت داده شود، اين تجهيزات عمر نزديك به 40 ساله دارند ودر اين دوران به صورت بسيار مطلوبي گسترش يافته اند، به صورتي كه هم اكنون نمونه هاي متفاوتي از آنها به صورت صنعتي موجود است كه نیازمندي هاي يك تجهيز اندازه گیري جريان را برآورده مي كنند .[5] اوج عملکرد های CT  نوري بعد از سال 2000 بوده است و در طي ده سال گذشته نمونه هاي متفاوتي صنعتي شده و همچنين در پست هاي فشارقوي نصب شده اند . برخي از شركت ها مدعي 15 سال تجربة موفق كار با اين تجهيزات هستند [8]. امروزه تلاش عمده، در حوزه هاي كاهش قيمت وهمچنين شناسايي كامل رفتار اين تجهيزات متمركز است. براي هر دو اين موارد نياز به مطالعات آزمايشگاهي الزامي است. براي شناسايي عملكرد اين تجهيزات ، عوامل ايجاد خطا در آن ها و راه كارهاي مقابله با آن ها نياز به ، مطالعات آزمايشگاهي است

 روش هاي نوري اندازه گيري جريان امروزه گسترش قا بل توجهي يافته اند به گونه اي كه در برخي از كاربردها به عنوان بهترين گزينه مطرح هستند. لزوم تحقيقات بر روي اين تجهيزات و تدوين تكنولوژي مربوط به آن ها مشخص است.[9,10]

در ميان كاربردهاي مختلف، مي­توان به استفاده از اين فن­آوري در اندازه­گيري ، تعيين منطقه بروز خطا در سيستم­هاي برقي و ايجاد ارتباطات و مخابرات در شبكه برق اشاره نمود. اين مقاله به بررسي روش­هاي مختلف اندازه­گيري جريان به طريقۀ نوري در سيستم­هاي فشار قوي و ذكر اصول عملكرد هر روش مي­پردازد.

یک [1] OCT می تواند یک خروجي نوري و ديجيتال فراهم كند و هماهنگي اين خروجي ها با رله های ديجيتال امروزي ازمزاياي يك تجهيز نوري اندازه گر يي جريان است. اين موضوع و توجه ويژه به شبكه هاي هوشمند كه نياز به تعداد زيادسیگينال هاي ديجيتال جريان و ولتاژ از نقاط مختلف شبكه دارند سبب شده است که  OCT  به عنوان يك گزینه  كم هزینه تر نسبت به ترانسفورماتور اندازه گیری جريان سنتي مورد توجه قرار بگيرد

 اینجا هم مشاهده کنید