پاورپوينت درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته با عنوان مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی

پاورپوينت درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته با عنوان مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی

پاورپوينت درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته  با عنوان مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی

پاورپوينت درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته  با عنوان مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی  در 22 اسلايد قابل ويرايش

بشریت امانتدار روی زمین  هست و فعالیت هایش عبادت است  و کار عبادت است واین مهم نیست برای امرار معاش و وابسته بودن روی خودت کار میکنی  در واقع  ارزش کار در استفاده و لذت بردن از بخشش های خداوند است برای سود رساندن به خودت و جامعه است.بنابراین  اصول اخلاقی کاری  در تلاش برای  کمال و جستجو برای پاداش در زندگی و بعد از زندگی  کردن دنیوی است ومیانه روی و اعتدال راهنمای اصولی است که منابع انسانی با آن هدایت می شوداینجا هم مشاهده کنید