پاورپوینت پروژه نرم افزار شبيه سازي كامپوتري Mold Flow

پاورپوینت پروژه نرم افزار شبيه سازي كامپوتري Mold Flow

پاورپوینت پروژه نرم افزار شبيه سازي كامپوتري Mold Flow

پاورپوینت  پروژه نرم افزار شبيه سازي كامپوتري Mold Flow در 38 اسلايد قابل ويرايش

- مقدمه

Mold Flow - معرفي نرم افزار

- پيشرفت جبهه هوا

- بررسي آناليز فشار تزريق

- آناليز دماي مذاب

- آناليز سيستم خنك كاري

- تعيين محل تزريق

- آناليز بررسي موقعيت جهت جبهه جريان

- بررسي زمان سيكل تزريق

- آناليز خط جوش

- آناليز تله هوا

- بررسي مكش در قطعه

- انتخاب مواد و پليمر مورد نظر

- انتخاب ماشين تزريق

- منابع

 


اینجا هم مشاهده کنید